Konkurs na najlepszą pracę dyplomową „DIAMENTY AGH” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH, organizowany od 1998 roku przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Studenckie Towarzystwo Naukowe.

Autorzy prac wyróżnionych otrzymują medale i dyplomy. Laureaci konkursu otrzymują statuetki i medale oraz nagrody pieniężne.

Poszczególne edycje konkursu:

Edycja XXV 2023LaureaciWyróżnieni
Edycja XXIV 2022LaureaciWyróżnieni
Edycja XXIII 2021LaureaciWyróżnieni
Edycja XXII 2020LaureaciWyróżnieni
Edycja XXI 2019LaureaciWyróżnieni
Edycja XX 2018LaureaciWyróżnieni
Edycja XIX 2017LaureaciWyróżnieni
Edycja XVIII 2016LaureaciWyróżnieni
Edycja XVII 2015LaureaciWyróżnieni
Edycja XVI 2014LaureaciWyróżnieni
Edycja XV 2013LaureaciWyróżnieni
Edycja XIV 2012LaureaciWyróżnieni
Edycja XIII 2011LaureaciWyróżnieni
Edycja XII 2010LaureaciWyróżnieni
Edycja XI 2009LaureaciWyróżnieni
Edycja X 2008LaureaciWyróżnieni
Edycja IX 2007LaureaciWyróżnieni
Edycja VIII 2006LaureaciWyróżnieni
Edycja VII 2005LaureaciWyróżnieni
Edycja VI 2004LaureaciWyróżnieni
Edycja V 2003LaureaciWyróżnieni
Edycja IV 2002LaureaciWyróżnieni
Edycja III 2001LaureaciWyróżnieni
Edycja II 2000LaureaciWyróżnieni
Edycja I 1999LaureaciWyróżnieni

Inicjatorzy i organizatorzy konkursu:

  • dr inż. Leszek Kurcz, prof. AGH – pomysłodawca konkursu, Przewodniczący Jury konkursu, autor nazwy i koncepcji statuetki konkursu i okolicznościowych medali;
  • dr hab. inż. Barbara Małecka – Przewodnicząca Zarządu STN, autorka regulaminu konkursu, sekretarz konkursu;
  • prof.dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz i dr inż. Janusz Kozana – projekt techniczny i wykonanie statuetki konkursu i medali;
  • współorganizatorzy: dr inż. Małgorzata Śliwka, dr inż. Marta Dendys, mgr inż. Wojciech Sajdak, mgr inż. Michał Pilarczyk, mgr inż. Mateusz Wędrychowicz;
  • Jurorzy konkursu.