Celem konkursu jest wyłonienie spośród prac, które uzyskały wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu „Diamenty AGH” i spełnią dodatkowe warunki, pracy o największym potencjale innowacyjności.

Tym, co wyróżnia nagrodę „InnoDiament” od nagród za najlepszą pracę dyplomową w kategoriach prac teoretycznych i aplikacyjnych jest to, że Jury konkursu, czyli Kapituła Diamentowych Laureatów, składa się z przynajmniej pięciu laureatów poprzednich edycji konkursu „Diamenty AGH”. Są to osoby związane zarówno z uczelnią, jak i z firmami zewnętrznymi.

Uczestnictwo w konkursie „InnoDiament” jest dobrowolne. O nagrodę możecie się ubiegać Państwo niezależnie od nagród w kategoriach głównego konkursu „Diamenty AGH”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z jego krótkim regulaminem dostępnym tutaj i postąpić zgodnie z jego zapisami.

Główną wymaganą od Państwa dodatkową aktywnością jest utworzenie i wysłanie na adres stn@agh.edu.pl lub wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 30.12.2021 r. jednostronicowego podsumowania, w którym uwypuklą Państwo innowacyjne aspekty swojej pracy. Forma podsumowania jest dowolna, ale należy spełnić wymóg formalny zmieszczenia się streszczenia na stronie A4 i przesłania pliku w formacie PDF oraz zawarcia w e-mailu stosownej klauzuli, podanej w regulaminie. Wstępna kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie przesłanych podsumowań, a członkowie Kapituły będą mieli także możliwość dostępu do pełnych wersji prac.

O wynikach konkursu zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową oraz poprzez stronę STN. Wręczenie nagrody „InnoDiament” odbędzie się podczas corocznej gali konkursu „Diamenty AGH” .

ZGŁOŚ PRACĘ – INNODIAMENT 2023