Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • członków zwyczajnych,
  • członków honorowych,
  • członków wspierających.

Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.

Uchwałą Zarządu STN zostały wprowadzone roczne składki:

– Studenci: 10 PLN/rok

– Pozostali członkowie: 20 PLN/rok