Obóz Adaptacyjny – Integracyjny „BEAN” to propozycja skierowana do studentów pierwszego roku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Termin BEAN odnosi się w naszym przypadku do nowo przyjętych studentów, wszystkich tych, którzy jesienią rozpoczynają studia w AGH.

Pierwszy obóz odbył się we wrześniu 2009 roku na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Uczestnikami byli studenci Wydziału Energetyki i Paliw.

Od 2010 roku BEAN jest organizowany wspólnie przez STN, Akademicki Klub Żeglarski AGH oraz Studenckie Koła Naukowe AGH i stał się wydarzeniem ogólnouczelnianym, w którym uczestniczą studenci I roku praktycznie wszystkich wydziałów AGH.

Więcej na temat BEANa znajdziesz na stronie www.bean.agh.edu.pl.