Arkadiusz Kuta

Urodziłem się w 1985 roku w Krakowie. W 2011 roku ukończyłem Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie gdzie studiowałem Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na wydziale Metali Nieżelaznych. Chcąc w dalszym ciągu rozwijać swoje umiejętności rozpocząłem studia doktoranckie na wydziale Metali Nieżelaznych. Podczas studiów bardzo aktywnie udzielałem się w kołach naukowych gdzie zdobywałem praktyczne umiejętności uzupełniające wiedze zdobytą na studiach. Poza działalnością naukową równie intensywnie udzielałem się w organizacjach studenckich gdzie zdobywałem doświadczenie organizacyjne. Byłem współorganizatorek wielu imprez pro studenckich, takich jak Obozy adaptacyjno-integracyjne BEAN dla studentów pierwszego roku, Sesji Studenckich Kół Naukowych, akcji charytatywnej „Święta Dzieciom” oraz Międzynarodowej Konferencji dla Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC ’12. Przez dwa lata byłem prezesem Koła Naukowego „ForMat”, oraz członkiem zarządu Akademickiego Klubu Żeglarskiego AKŻ KYC AGH. Od trzech lat jestem w zarządzie Stowarzyszenia Studenckie Towarzystwo Naukowe, które organizuje i silnie wspiera inicjatywy proakademickie. Obecnie pracuję w interdyscyplinarnym zespole badawczym, który współpracuje z przemysłem na terenie całej Polski. Główne gałęzie przemysłu którymi się zajmujemy to przemysł samochodowy i lotnictwo. Moje główne za interesowa to nowe technologie w przetwórstwie metali oraz w oprogramowaniu typu CAx. Wolny czas spędzam „testując” gry komputerowe i jeżdżąc na motorze.

Grzegorz Ząbkowicz

Urodziłem się 1989 roku w Jaśle. Wychowałem się w małej wiosce położonej w województwie podkarpackim, gdzie ukończyłem szkołę średnią. Obecnie mieszkam w Krakowie, gdzie studiuję na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej. Interesuje się głównie elektroniką wysokich częstotliwości oraz techniką mikrofalową. Obecnie współpracuję z zespołem zajmującym się układami mikrofalowymi istniejącym na Akademii Górniczo-Hutniczej. Poza tym ścisłe współpracuję z przemysłem podczas projektowania układów elektronicznych do zastosowań w kopalniach. W 2012 uzyskałem tytuł inżyniera. Swoją przygodę z IEEE rozpocząłem w 2010. Jestem członkiem krakowskiego oddziału studenckiego IEEE Akademii Górniczo-Hutniczej. W 2011 roku razem z Wojciechem Romaszkanem, uczestniczyłem w XLVIII Sesji Kół Naukowych Pionu Hutniczego, prezentując projekt „Fizjologiczne aspekty budowy elektronicznych psychotestów (testery czasu reakcji)”, za który otrzymaliśmy drugą nagrodę w sekcji Elektroniki. W wolnym czasie biegam na długich dystansach, zajmuje się sztuką bonsai oraz gram w strategiczne gry planszowe.

Marta Wojda

Edukację na Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczęłam w 2010 roku na wydziale Energetyki i Paliw, gdzie ukończyłam studia magisterskie, a od 2011 roku kontynuuję edukację jako uczestnik studiów doktoranckich. Prowadzone przeze mnie badania obejmują zagadnienia związane z intensyfikacją wymiany ciepła dla wrzenia.
W trakcie studiów magisterskich brałam czynny udział w życiu kół naukowych oraz samorządu studentów. Pozwoliło mi to na wszechstronny rozwój. Podobne działania kontynuuję do tej pory jako członek Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AGH.
Studia na Akademii Górniczo-Hutniczej poza rozwojem naukowym umożliwiły mi również rozwój umiejętności organizacyjnych. Dzięki temu wielokrotnie sprawdziłam się jako członek komitetu organizacyjnego konferencji, wyjazdów, akcji charytatywnych oraz innych wielu innych eventów.
Moje zainteresowania są związane przede wszystkim z obraną przeze mnie tematyką rozprawy doktorskiej, ale również z odnawialnymi źródłami energii.

Łukasz Wzorek

Urodziłem się 14 sierpnia 1984 roku w Bochni. W roku 2002 rozpocząłem edukację na Akademii Górniczo – Hutniczej wokół której do dziś koncentruje się moje życie zawodowe. Od drugiego roku studiów pracowałem w Laboratorium Struktury i Mechaniki Ciała Stałego, na sesjach kół naukowych prezentowałem wyniki swojej pracy mając okazję do stawania w szranki z innymi studentami, często zwyciężając. Równocześnie działalność w kołach naukowych dała mi możliwość spełniania się jako organizator cyklu akcji charytatywnych oraz pomogła mi przy prowadzeniu projektu „AGH Lokomotywą Postępu”, a także szeregu pomniejszych eventów. Moja działalność zarówno organizacyjna jak i naukowa została doceniona między innymi poprzez dwukrotne uhonorowanie mnie Stypendium Naukowym Miasta Krakowa dla Szczególnie Uzdolnionych Studentów oraz Uczestników Studiów Doktoranckich Krakowskich Uczelni Wyższych i Innych Jednostek Naukowo-Badawczych. Obecnie kończę badania do pracy doktorskiej „Wpływ szybkiej krystalizacji na strukturę i własności stopów lekkich”, której promotorem jest prof. dr hab. Inż. Henryk Dybiec. Jestem przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AGH oraz przewodniczącym Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego. W wolnym czasie bawię się w konstruowanie i modernizację różnych urządzeń, co daje mi mnóstwo satysfakcji.
W ramach KRD organizuję międzynarodową konferencję połączoną ze zjazdem sprawozdawczowyborczym Eurodoc 2012, dodatkowo chcę się zająć współpracą z NCN oraz koordynacją konkursu Prodok.

Wojciech Romaszkan

Urodzony w 1988 roku w Bielsku-Białej. Student kierunku Elektronika i Telekomunikacja na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Moimi głównymi zainteresowaniami są projektowanie układów cyfrowych oraz zastosowanie układów FPGA. Obecnie rozwijam te zainteresowania oraz moje umiejętności pracując jako deweloper w dwóch projektach naukowych. Dla projektu CTA mającego na celu opracowanie i stworzenie teleskopu kamery Czerenkowa oraz dla projektu Inżynieria Internetu Przyszłości gdzie pracuję dla zespołu opracowującego warstwę bezpieczeństwa. W ramach projektu IIP obroniłem w lutym 2012 roku moją pracę inżynierską: „Sprzętowa implementacja wybranych modułów algorytmu MACSec na karcie NetFPGA”. Jestem członkiem krakowskiego oddziału studenckiego IEEE Akademii Górniczo-Hutniczej. W 2011 roku razem z Grzegorzem Ząbkowiczem uczestniczyłem w XLVIII Sesji Kół Naukowych Pionu Hutniczego, prezentując projekt „Fizjologiczne aspekty budowy elektronicznych psychotestów (testery czasu reakcji)”, za który otrzymaliśmy drugą nagrodę w sekcji Elektroniki. Jestem zwolennikiem idei wolnego oprogramowania, w wolnych chwilach pływam i uczę się języka japońskiego.

Maciej Król

Urodziłem się 09 maja 1984 roku w Krakowie. Od 2003r. studiowałem kierunki związane z budownictwem na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej – wpierw na studiach inżynierskich, następnie magisterskich oraz podyplomowych.
W czasie studiów, poza nauką, udzielałem się w organizacjach studenckich, głównie skupionych przy Akademii Górniczo – Hutniczej. Wraz z Łukaszem Wzorkiem zostałem założycielem, a następnie Prezesem Międzyuczelnianego Koła Naukowego Przedsiębiorców. Razem byliśmy pomysłodawcami oraz koordynatorami ponad dwuletniej akcji „AGH Lokomotywą Postępu”, która polegała na znalezieniu, pozyskaniu, remoncie oraz przetransportowaniu na specjalnie zaadaptowany teren AGH stu dwudziestotonowej lokomotywy, która stała się największym wydarzeniem obchodów 90-lecia Uczelni. Jako koordynator brałem również udział w innych akcjach studenckich, m.in. coroczne „Wesołe Święta Dzieciom”. Ostatnio byłem jednym z koordynatorów międzynarodowej konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców Eurodoc 2012. Poza działalnością studencką jestem właścicielem Pracowni Projektowej DECA. Moja praca zawodowa skupia się wokół projektowania konstrukcji dla obiektów kubaturowych – budynków mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz innych konstrukcji inżynierskich. Od 2012r. moja firma jest również głównym dystrybutorem na rynek polski niemieckich programów firmy Dlubal, służących do obliczeń statyczno – wytrzymałościowych konstrukcji budowlanych.Moje działania w Krakowie zostały zauważone i nagrodzone przez Władze Miasta. Zostałem laureatem Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa dla najbardziej uzdolnionych studentów i doktorantów Uczelni Wyższych w 2008r., a w 2009 roku powtórzyłem osiągnięcie, jako jedyny przedstawiciel Politechniki Krakowskiej. Moim hobby jest głównie sport, w szczególności piłka nożna, biegi długodystansowe oraz sporty ekstremalne.

Dominika Matuszewska

Ukończyłam studia na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku energetyka oraz na Wydziale Zarządzania na kierunku zarządzanie. Odbyłam studia magisterskie z energetyki odnawialnej na RES| The School for Renewable Energy Science na Islandii. Obecnie jestem doktorantką na Wydziale Energetyki i Paliw, AGH.
Byłam założycielem koła naukowego „Eko-energia”, a w latach 2007-2010 jego przewodniczącą. Działalność w kołach naukowych pozwoliła mi brać udział w różnych wydarzenia i akcjach, jako ich koordynator, czy współorganizator.
Interesuje się kulturą Azji, łucznictwem, malarstwem i żeglarstwem. W wolnych chwilach projektuje rzeczy użytkowe dla rodziny i przyjaciół.

Klaudia Proniewska (Czopek)

Klaudia Proniewska (Czopek) uzyskała tytuł magistra inżyniera fizyki medycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 2009 roku. W chwili obecnej jest uczestniczką studiów doktoranckich na AGH w Krakowie, gdzie głównym przedmiotem badań naukowych jest inżynieria biomedyczna, w szczególności analiza zaburzeń snu oraz obrazowanie naczyń wieńcowych. Jest członkiem stowarzyszenia IEEE oraz IEEE Women in Engineering. Od 2010 roku pełni funkcję wice-przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów na AGH w Krakowie, a od początku 2012 jest delegatem Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. międzynarodowych. Była członkiem lokalnego komitetu organizacyjnego konferencji Eurodoc 2012, gdzie zaangażowana była w przygotowanie konferencji Eurodoc oraz pozostawała w bliskim kontakcie z członkami zarządu organizacji Eurodoc w zakresie planowania konferencji. Zdobyte doświadczenie przy organizacji konferencji Eurodoc oraz ogrom pracy włożonej w przygotowania umożliwił otrzymanie stanowiska członka zarządu organizacji Eurodoc. Jest także zaangażowana w pracę stowarzyszenia STN, które wspiera studentów, doktorantów oraz naukowców AGH w Krakowie.