Konkurs Diamenty AGH

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową „DIAMENTY AGH” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH, organizowany od 1998 roku przez Studenckie Towarzystwo Naukowe. Inicjatorzy i organizatorzy konkursu: dr inż. Leszek Kurcz – pomysłodawca konkursu, Przewodniczący Jury konkursu, autor nazwy i koncepcji statuetki konkursu i okolicznościowych medali; dr hab. inż. Barbara Małecka – Przewodnicząca Zarządu STN, autorka regulaminu konkursu, sekretarz konkursu; prof.dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz i dr inż. Janusz Kozana – projekt techniczny i wykonanie statuetki konkursu i medali; Jurorzy konkursu. Autorzy prac wyróżnionych otrzymują medale i dyplomy. Laureaci konkursu otrzymują statuetki i medale oraz nagrody pieniężne.

Poszczególne edycje konkursu:

Edycja XXII 2020  nabór prac od 8.X.2020r.
Edycja XXI 2019  w trakcie Wyróżnieni
Edycja XX 2018 Laureaci Wyróżnieni
Edycja XIX 2017 Laureaci Wyróżnieni
Edycja XVIII 2016 Laureaci Wyróżnieni
Edycja XVII 2015 Laureaci Wyróżnieni
Edycja XVI 2014 Laureaci Wyróżnieni
Edycja XV 2013 Laureaci Wyróżnieni
Edycja XIV 2012 Laureaci Wyróżnieni
Edycja XIII 2011 Laureaci Wyróżnieni
Edycja XII 2010 Laureaci Wyróżnieni
Edycja XI 2009 Laureaci Wyróżnieni
Edycja X 2008 Laureaci Wyróżnieni
Edycja IX 2007 Laureaci Wyróżnieni
Edycja VIII 2006 Laureaci Wyróżnieni
Edycja VII 2005 Laureaci Wyróżnieni
Edycja VI 2004 Laureaci Wyróżnieni
Edycja V 2003 Laureaci Wyróżnieni
Edycja IV 2002 Laureaci Wyróżnieni
Edycja III 2001 Laureaci Wyróżnieni
Edycja II 2000 Laureaci Wyróżnieni
Edycja I 1999 Laureaci Wyróżnieni

Partnerzy

stn
biuletyn
foto AGH
AKŻ
swięta dzieciom
swięta dzieciom
biuletyn
TZE