Znamy Laureatów XX Edycji Konkursu „Diamenty AGH”

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujmy, iż Jury konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty
AGH”, na swoim posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 roku uznało za najlepsze
w XX edycji konkursu następujące prace, przyznając:

 

W KATEGORII PRAC TEORETYCZNYCH
I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
Autor: mgr inż. Urszula Żuchowicz (EAIiIB)
Tytuł pracy: „Nieliniowe metody analizy sygnałów EEG u osób cierpiących na depresję poddanych przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Nonlinear analysis of EEG data in persons with depression subjected to transcranial magnetic stimulation.”
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
II miejsce
Autor: mgr inż. Radosław Porada (IMiC)
Tytuł pracy: „Woltamperometryczna procedura jednoczesnego oznaczania witamin z grupy B i C syntezowanych in vitro przez mikrobioty”
Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Baś (IMiC)
III miejsce
Autor: mgr inż. Mateusz Heesch IMiR)
Tytuł pracy: „ Adaptacyjny algorytm aktywnego sterowania drganiami / Adaptive active vibration control algorithm”
Promotor: dr inż. Ziemowit Dworakowski (IMiR)

 

W KATEGORII PRAC APLIKACYJNYCH
I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
Autor: mgr inż. Piotr Rzeszut (IEiT)
Tytuł pracy: „Magnetic tunnel junctions with perpendicular anisotropy for use in serial and parallel connections of elementary STT-MRAM cells.”
Promotor: dr inż. Witold Skowroński (IEiT)
II miejsce
Autor: mgr inż. Katarzyna Charuza (IMiC)
Tytuł pracy: „Modifications of WPI-based hydrogels for bone tissue regeneration”
Promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (IMiC)
III miejsce
Autor: mgr inż. Adriana Złahoda-Huzior (EAIiIB)
Tytuł pracy: „Analiza morfologiczna i morfometryczna mózgu na podstawie obrazów T1-zależnych uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego”
Promotor: dr inż. Tomasz Pięciak (EAIiIB)

 

Leszek Kurcz
Przewodniczący Jury

Komunikat Jury oraz sylwetki Laureatów – link

Gratulujemy wszystkim Laureatom i Wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

 Jednocześnie zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i okolicznościowych medali dla Wyróżnionych autorów prac oraz otwarcie pokonkursowej wystawy wyróżnionych prac, które odbędzie się 15 marca 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w gmachu Biblioteki Głównej AGH. Wręczenie dwóch głównych nagród konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego. Laureaci otrzymują wówczas oprócz nagród także specjalne statuetki konkursu – „Diamenty AGH”.

 Prosimy o wcześniejsze wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa Państwa w tej uroczystości drogą mailową na adressliwka@agh.edu.pl 

Przewodniczący STN,
Wojciech Sajdak