Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Stanisława Rzadkosza

Z głębokim żalem przyjmujemy do wiadomości informację o śmierci
śp. dr. hab. inż. Stanisława Rzadkosza, prof. nadzw. AGH

Kierownika Zakładu Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Wydziału Odlewnictwa,
Dziekana Wydziału Odlewnictwa,
Kierownika Zakładu Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych,
Sekretarza Generalnego STOP,
Przewodniczącego Sekcji Odlewnictwa Metali Nieżelaznych STOP,
Członka Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych PAN,
Członka Komitetu Naukowego Archives of Foundry Engineering.

Wieloletniego przyjaciela Stowarzyszenia Studenckie towarzystwo Naukowe, jurora i projektanta statuetek oraz medali dla laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”

Autora ponad 100 publikacji, w tym książek, skryptów, monografii oraz kilkudziesięciu patentów.