Adres:

Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe”
Al. Mickiewicza 30, B-4, pok. 309, 30-059 Kraków

Konto bankowe:

Bank PKO BP S.A. 53102028920000570205092434

Dyżury:

W każdy czwartek (tylko w okresie przyjmowania prac na „Diamenty AGH”) odbywają się dyżury członków STN, w godzinach:

  • 8:00 do 9:30 – AGH, pawilon A0, III piętro, pokój 350.
  • 16:00 do 17:00 – AGH, pawilon B4, III piętro, pokój 309.

Zebrania zarządu:

Zarząd zbiera się w ostatnie czwartki miesiąca o godz. 17-tej.

Telefony:

617-38-22
617-33-63
617-45-12