Laureaci XXIV Edycji Konkursu „Diamenty AGH”

Uprzejmie informujemy, że Jury konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”, na swoim posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2023 roku uznało za najlepsze w XXIV edycji konkursu następujące prace, przyznając:

W KATEGORII PRAC APLIKACYJNYCH

I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
Autor pracy: mgr inż. Dominika Ciupek (WEAIiB)
Temat pracy: „Mapowanie właściwości dróg istoty białej starzejącego się mózgu z
zastosowaniem obrazowania dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego”

Promotorzy: dr inż. Tomasz Pięciak (WEAIiB), dr inż. Jaromir Przybyło (WEAIiB)

II miejsce
Autor pracy: mgr inż. Katarzyna Matysiak (WIMiC)
Temat pracy: „Opracowanie warstw kompozytowych o właściwościach
antybakteryjnych stosowanych na implanty medyczne”

Promotor: dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH (WIMiC

III miejsce
Autorzy pracy: mgr inż. Andrzej Dudek, mgr inż. Piotr Kanios (WIEiT)
Temat pracy: „Scalable antenna arrays operating in broad frequency range featuring constant radiation pattern”
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza (WIEiT)


W KATEGORII PRAC TEORETYCZNYCH

I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
Autor pracy: mgr inż. Martyna Rojczyk (WIMiR)
Temat pracy: „Analiza procesu pękania indukowanego wodorem w superstopach na
bazie niklu”

Promotor: dr hab. inż. Kinga Nalepka, prof. AGH (WIMiR)

II miejsce
Autor pracy: mgr inż. Kacper Pryga (WFiIS)
Temat pracy: „Struktura elektronowa i nadprzewodnictwo w stopie o wysokiej entropii Co-Ni-Cu-Rh-Ir-Zr2”
Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH (WFiIS)

III miejsce
Autor pracy: mgr inż. Jakub Adamczyk (WIEiT)
Temat pracy: „Application of Graph Neural Networks and graph descriptors for graph classification”
Promotor: dr inż. Wojciech Czech (WIEiT)

Przewodniczący Jury
Dr inż. Leszek Kurcz, prof. AGH