Znamy Laureatów XXII Edycji Konkursu „Diamenty AGH”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Jury konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”, na swoim posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 roku uznało za najlepsze w XXII edycji konkursu następujące prace, przyznając:

W KATEGORII PRAC TEORETYCZNYCH

I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
Autor: mgr inż. Bartłomiej Król-Józaga (WEAIiIB)
Tytuł pracy: „Detekcja migotania przedsionków przy pomocy głębokich sieci neuronowych na 2-wymiarowej reprezentacji sygnału EKG”
Promotor: dr inż. Katarzyna Barczewska (WEAIiIB)

II miejsce
Autor: mgr inż. Grzegorz Osuch (WIMiR)
Tytuł pracy: „Identyfikacja mikro-dyssypatorów energii w strukturach biogenicznych”
Promotor: dr hab. inż. Kinga Nalepka, prof. AGH (WIMiR)

III miejsce
Autor: mgr inż. Maciej Moździerz (WIMiC)
Tytuł pracy: „ Synthesis and properties of high-entropy oxides from Co-Cr-Fe-Mg MnNi-O and Co-Cr-Fe-Mg-Mn-Zn-O systems”
Promotor: dr inż. Mirosław Stygar (WIMiC)

W KATEGORII PRAC APLIKACYJNYCH

I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH
Autor: mgr inż. Szymon Salagierski (WEAIiIB)
Tytuł pracy: „Biozgodne i bioaktywne szkła z układu SiO2-CaO-P2O5 domieszkowane jonami Zn2+ / Sr2+ / Ce4+”
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Cholewa-Kowalska, prof. AGH (WIMiC)

II miejsce
Autor: mgr inż. Wojciech Salamon (WIMiC)
Tytuł pracy: „Engineering of self-assembled BiFeO₃ thin films towards vertically aligned nanocomposites”
Promotor: dr inż. Antoni Żywczak (ACMiN)

III miejsce
Autor: mgr inż. Marek Gnatowski (WIEiT)
Tytuł pracy: “ Incorporated mathematical model and artificial neural network method for the electrochemical characterization of solid oxide fuel cells”
Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Brus, prof. AGH (WEiP)

Leszek Kurcz
Przewodniczący Jury

Komunikat Jury

Gratulujemy wszystkim Laureatom i Wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

W imieniu organizatorów i patrona konkursu JM Rektora AGH zapraszamy Państwa na tradycyjną galę konkursu (uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie medali i dyplomów autorom i opiekunom prac, wręczenie nagrody „InnoDiament” oraz otwarcie pokonkursowej wystawy prac). W związku z sytuacją epidemiczną dokładna data organizacji gali XXII edycji konkursu zostanie ustalona w terminie późniejszym i przekazana Państwu ze stosownym wyprzedzeniem.