Wyniki XIII edycji konkursu „Diamenty AGH” (laureaci)

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Jury konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”, na swoim posiedzeniu w dniu 12 marca 2012 roku uznało za najlepsze w XIII edycji konkursu następujące prace przyznając:

w kategorii prac teoretycznych

I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”

Autor: mgr inż. Jan Kosmala, (WFiIS)

Tytuł pracy: Układ naczyń krwionośnych jako unikalny klucz dostępu: Algorytm i implementacja

Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Khalid Saeed, (WFiIS)

II miejsce

Autor: mgr inż. Małgorzata Włodarczyk-Biegun, (MSIB)

Tytuł pracy: Nowej generacji biomateriały hydrożelowe do leczenia ubytków tkanki kostnej (Next-generation hydrogel biomaterials for the treatment of bone tissue defects)

Promotor: Dr hab. inż. Elżbieta Pamuła, (MSIB)

III miejsce

Autor: mgr inż. Piotr Gurgul, (WEAIiE)

Tytuł pracy: Agent-based distributed platform for multi-scale simulations (rozproszona platforma agentowa do symulacji wieloskalowych)

Promotor: Dr hab. Maciej Paszyński, (WEAIiE)

 

w kategorii prac aplikacyjnych

I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”

Autor: mgr inż. Katarzyna Niemiec, (MSIB)

Tytuł pracy: Wpływ efektu Petkau na stabilność błon erytrocytów traktowanych promieniowaniem neutronowym

Promotor: Dr hab. Květoslava Burda, prof. AGH, (MSIB)

 

II miejsce

Autor: mgr inż. Katarzyna Goleń, (WIMiC)

Tytuł pracy: Woltamperometryczne oznaczenie heparyny w preparatach medycznych

Promotor: Dr inż. Robert Piech, prof. AGH, (WIMiC)

 

III miejsce

Autor: mgr inż. Adrian Matoga, (WFiIS)

Tytuł pracy: Development of data acquisition system for luminosity detector At International Linear Collider

Promotor: Dr hab. inż. Marek Idzik, (WFiIS)

 

Leszek Kurcz

Przewodniczący Jury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *