Linki
stn
biuletyn
foto AGH
AK
swita dzieciom
swita dzieciom
biuletyn

Recenzenci

AKTUALNI RECENZENCI ZESZYTU NR 27 (zewnętrzni)

 

dr inż. Piotr Fabijańczyk

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, prof. nadzw.

dr hab. inż. Jerzy Janczyszyn, prof. nadzw.

dr inż. Jerzy Kicki

dr inż. Marek Krzemiński

prof. dr hab. inż. Adam Łuksa

dr inż. Adam Szurlej

dr hab. inż. Jan Górski, prof. nadzw.

dr inż. Tomasz Mirowski

dr inż. Artur Wyrwa