Linki
stn
biuletyn
foto AGH
AK
swita dzieciom
swita dzieciom
biuletyn

Pozycje wydawnicze

ZESZYTY WSTN (ISSN 1732-0925)

27: Materiały konferencyjne VII Konferencji Naukowej Energia-Ekologia-Etyka. Kraków 2013.
26: Publikacje laureatów XIV edycji konkursu „Diamenty AGH”. Kraków 2013.
25: Publikacje Laureatów XLVIX Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2012.
24: Publikacje laureatów XIII edycji konkursu „Diamenty AGH”. Kraków 2012.
23: Publikacje Laureatów XLVIII Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2011.
22: VI Konferencja Naukowa Energia-Ekologia-Etyka – materiały konferencyjne. Kraków 2011.
21: Publikacje laureatów XII edycji konkursu „Diamenty AGH”. Kraków 2011.
20: Publikacje Laureatów XLVII Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2010.
19: V Konferencja Naukowa Energia-Ekologia-Etyka – materiały konferencyjne. Kraków 2010.
18: Publikacje laureatów XI edycji konkursu „Diamenty AGH”. Kraków 2010.
17: Publikacje Laureatów XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2009.
16: Publikacje laureatów X edycji konkursu „Diamenty AGH”. Kraków 2009.
15: Publikacje Laureatów XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2008.
14: Publikacje laureatów IX edycji konkursu „Diamenty AGH”. Kraków 2008.
13: Artykuły Laureatów XLIV Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2007.
12: Laureaci VIII edycji konkursu „Diamenty AGH”. Kraków 2007.
11: Artykuły Laureatów XLIII Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2006.
10: Materiały IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków. Kraków 2006.
9: Laureaci VII edycji konkursu „Diamenty AGH”. Kraków 2006.
8: III Konferencja Energia-Ekologia-Etyka – materiały konferencyjne. Kraków 2006.
7: Referaty Laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2005.
6: Laureaci VI edycji konkursu „Diamenty AGH”. Kraków 2005. ISSN 1732-0925
5: Laureaci V edycji konkursu „Diamenty AGH”. Kraków 2004.
4: Referaty Laureatów XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2004.
3: II Konferencja Energia-Ekologia-Etyka – materiały konferencyjne. Kraków 2004.
2: Referaty Laureatów XL Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2003. ISBN 93-918284-1-7.
1: Referaty Laureatów XXXIX Sesji Studenckich Kół Naukowych PH AGH. Kraków 2002. ISBN 918284.

INNE WYDAWNICTWA
  • Augustyniak P., Elektrokardiografia dla Informatyka - Praktyk, WSTN, Kraków 2011 (ISBN 978-83-932168-3-3)
  • Tadeusiewicz R., Śmietański J., Pozyskiwanie obrazów medycznych oraz ich przetwarzanie, analiza, automatyczne rozpoznawanie i diagnostyczna interpretacja, WSTN, Kraków 2011 (ISBN 978-83-932168-0-2)
  • Sesje Studenckich Kół Naukowych (ISSN 1732-0925), nr 1/2008 Materiały XLV Sesji Pionu Hutniczego
  • Sesje Studenckich Kół Naukowych (ISSN 1732-2529) nr 1/2007 Materiały XLIV Sesji Pionu Hutniczego
  • Kazimierz Mamro, Jan Wypartowicz „Postęp w ciągłym odlewaniu stali”, Kraków 2006 (ISBN83-918284-6-8)
  • Sesje Studenckich Kół Naukowych (ISSN 1732-2529) nr 1/2006 Materiały XLIII Sesji Pionu Hutniczego