Linki
stn
biuletyn
foto AGH
AK
swita dzieciom
swita dzieciom
biuletyn

O wydawnictwie

Wydawnictwo STN powstało w 2002 roku w ramach działalności Stowarzyszenia „Studenckie Towarzystwo Naukowe” i ma zasięg ogólnopolski. Za początek działalności Wydawnictwa STN można przyjąć datę 28 listopada 2002 roku, kiedy z Krajowego Biura Międzynarodowego Numeru Książki ISBN Wydawnictwo STN otrzymało oznaczenie identyfikacyjne oraz pierwsze numery. Wydawnictwo STN zarejestrowano także w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych uzyskując symbole ISSN. W każdym roku regularnie ukazują się m.in. zeszyty z recenzowanymi publikacjami studentów i doktorantów z pracownikami naukowymi, prezentujące dorobek naukowy laureatów corocznych studenckich sesji kół naukowych i konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Wydawane są także materiały konferencyjne, kroniki, czasopisma i inne.

Wydawnictwo posiada Redakcję i Komitet Naukowy.

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Barbara Florkowska

prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek

dr inż. Leszek Kurcz

 

OBECNY SKŁAD REDAKCJI

Redaktor naczelny: Zbigniew Sulima

Sekretarz: Andrzej Gołdasz

Członkowie: Agnieszka Cebo

Olga Ciężkowska

Grzegorz Luty

Arkadiusz Kuta

Łukasz Wzorek

Mateusz Wędrychowicz


PIERWSZY SKŁAD REDAKCJI (ZAŁOŻYCIELE)

Redaktor naczelna: Jadwiga Orewczyk

Sekretarz: Andrzej Gołdasz

Członkowie: Agnieszka Cebo

Rafał Rejszek (do 2006)

Justyna Wykowska (do 2006)