Konkurs „Diamenty AGH” – ważne zmiany w procedurze zgłaszania prac do konkursu w XXII edycji

Szanowni Państwo Dyplomanci,
W zawiązku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją epidemiczną oraz obowiązującymi zasadami
funkcjonowania Uczelni, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu dotyczące zgłaszania prac do
XXII edycji.
W Regulaminie konkursu w p. III. Szczegółowe zasady oceny wprowadza się następujące zapisy

III. Szczegółowe zasady oceny
1. Do dnia 31 października złożenie pracy dyplomowej poprzez umieszczenie jej wraz z
załącznikami (praca, recenzje, oświadczenie o zgodności z oryginałem, karta zgłoszenia) w
specjalnej skrzynce korespondencyjnej z oznaczeniem „Diamenty AGH” w budynku C-1,
parter.
a) egzemplarz pracy w wersji drukowanej wraz z recenzjami promotora i recenzenta (mogą
być kopie),
b) oświadczenie Autora lub Promotora o zgodności pracy i recenzji z oryginałem,
c) podpisana karta zgłoszenia do Konkursu generowana przez elektroniczny formularz
zgłoszeniowy.
2. wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Konkursu
pod adresem.
Informujemy także, że w czwartek 8 października br. w godz. 15.30 – 17.00 można kontaktować
się indywidualnie z Sekretariatem konkursu B-4. pok. 309, preferowany jest jednak kontakt
telefoniczny tel. 12 617 38 22

Potwierdzeniem poprawnego złożenia pracy będzie mail od Organizatorów.

Skrzynka korespondencyjna będzie dostępna od czwartku 8.X.2020r.